ZASADY  ADOPCJI PSA 

Prosimy  o :

1. Zapoznanie się z Umową Adopcji i RODO ( dostępne na tej  stronie Internetowej)

2. Poinformowanie  Nas o  akceptacji Umowy Adopcji 

3. Poinformowanie Nas  gdzie będzie przebywał pies ( miejscowość ), abyśmy mogli  pomóc i doradzić z transprtem  lub zaplanować  ewentualną kontrolę przed adopcyjną

4. Poinformowanie Nas w jakich warunkach będzie przebywał pies ( domek z ogrodem, mieszkanie, inne)

5. Wysyłamy dodatkowe zdjęcia i odpowiadamy na pytania o psach tylko w celach adopcyjnych

6. Przed adopcją obowiazkowy jest spacer  Adoptujacego  z psem w obecności dotychczasowego opiekuna psa

7. Umowę Adopcji  może podpisać tylko przyszły właścicel psa

8. Adopcja  jest bezpłatna

9. Sposób komunikacji ze schroniskiem w celu adopcji :  mail, rozmowa telefoniczna, SMS, tradycyjna poczta

10. Ostateczną decyzję o wyborze nowego właściciela psa zawsze podejmuje schronisko

SCHRONISKA MA PRAWO ODMÓWIĆ WYDANIA ZWIERZĘCIA W PRZYPADKU:

  • osoby, która  nie spełnia  warunków adopcji umieszczonych na stronie Internetowej w Umowie Adopcji, Zasadach Adopcji
  • osoby będącej pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających
  • osoby agresywnej,
  • osoby, co do której istnieją uzasadnione informacje dotyczące  niewłaściwego, niehumanitarnego traktowania zwierząt w przeszłości,
  • osoby, wobec której  istnieje podejrzenie prowadzenia handlu zwierzętami,
  • osoby, która w przeszłości złamała warunki umowy adopcyjnej lub też bez uzasadnionej przyczyny zwróciła/porzuciła adoptowane wcześniej zwierzę.
  • osoby, której nie stać na utrzymanie zwierząt i istnieje podejrzenia o zbieranie datków od społeczeństwa na adoptowane zwierzęta.

Wszystkie psy bezdomne po odłowieniu muszą przejść obowiązkową 15 dniową kwarantannę, są trwale oznakowane, odrobaczone i odpchlone, po jej ukończeniu, jeśli nie zgłosił się pierwotny właściciel są zaszczepione przeciwko wściekliźnie,  dorosłe zwierzęta są wysterylizowane albo wykastrowane. Po odbyciu wymienionych zabiegów, jeśli nie ma ku temu żadnych przeciwwskazań, zwierzę może zostać przekazane do adopcji.